Höns och ägg

Höns och ägg

Våra höns lever ett naturligt liv med fri tillgång till utevistelse året runt. Hönsen vi har är av rasen Brun Lohman. Det är lugna, trevliga höns som värper bruna ägg. 

Vi använder hönsen som naturliga ogräsbekämpare. Hönsen lever i mobila hönshus som förflyttas mellan sparrisfälten och övriga odlingar, vilket gör att de under sommarhalvåret alltid har tillgång till nytt gräs. Fodret som hönsen äter maler vi själva. Under vinterhalvåret fodras de med hö. Utöver det äter de även en hel del grönsaksavfall.